נדל"ן מניב בחו"לבעידן הכפר הגלובאלי המסחר בנדל"ן מניב חובק את כל העולם ומספק אופציות למגוון עסקאות.
שוק הנדל"ן בחו"ל המציע תשואה גבוהה במיוחד, אותה קשה ואף בלתי אפשרי למצוא בישראל.
נכסי נדל"ן בחו"ל בהשקעה יחסית קטנה, רוב השיקולים המובילים את המשקיע בחו"ל הם שיקולים כלכליים.
מדובר בהשקעה הנחשבת איכותית ומבטיחה: האפשרות למצוא נכס מניב באופן קל יחסית, היכולת לנצל יתרונות מבחינת מיסוי, וכמובן – הראייה כי מדובר בהשקעה ארוכת טווח, שתוכל להניב הכנסה יפה לאורך זמן.

תכנית מתאר ארצית