תמ"א 38ייצוג בעלי הדירות בתכנית מתאר ארצית (תמ"א) בנאמנות ועבורם בלבד, לשם שמירת האינטרסים של כלל בעלי הדירות.
הבאה לאישור הנציגות ובעלי הדירות את עורך הדין וקבלן הבניה/היזם הנבחר.

תכנית מתאר ארצית

NadlanBiz

אזורי פעילות:
תל אביב- יפו, בת ים, חולון, ראשון לציון, אזור ורעננה
072-2424624 :טל 072-2424524 :פקס

info@nadlanbiz.co.il

NadlanBiz © 2012. כל הזכויות שמורות