קרקעותאיתור ומכירה של קרקעות חקלאיות וקרקעות מופשרות לבנייה, תוך שימת דגש על מיקומים אסטרטגיים ובעלי פוטנציאל כלכלי גבוה.

תכנית מתאר ארצית

NadlanBiz

אזורי פעילות: בפריסה ארצית 072-2424624 :טל 072-2424524 :פקס

info@nadlanbiz.co.il

NadlanBiz © 2012. כל הזכויות שמורות